Bureau PAU

Jan Kleine
Directeur bureau PAU

‘Pioniersgeest, maatwerk en vasthoudendheid’  www.pau.nl

Bureau PAU (Plan, Advies, Uitvoering) adviseert over gebiedsontwikkeling, van idee tot uitvoering en van lokale schaal tot landelijk niveau. Pioniersgeest, maatwerk en vasthoudendheid zijn de kernbegrippen.

Ruimtelijke ordening is en blijft een belangrijke kerntaak van de overheid. Maar de inrichting van de ruimte is geen exclusieve overheidsaangelegenheid.
Bureau PAU organiseert en adviseert in opdracht van overheden en publiek-private samenwerkingsverbanden over concrete inrichting- en ontwikkelingsvraagstukken.
 

Deel deze pagina