GIW

Frans Engelage, mededirecteur Gerechtsdeurwaarders - en Incassobureau Winschoten

‘Werken aan tevreden klanten. In raad, daad en resultaat’
www.giw-winschoten.nl

Gerechtsdeurwaarders- en incassobureau Winschoten - GIW
Credit management is maatwerk. In onze visie is iedere situatie uniek. Jarenlange ervaring heeft ons geleerd dat een persoonlijke benadering de juiste insteek is om samen met onze relaties tot een goed rendement te komen.
Transparant, deskundig en effectief. Zo werkt GIW. U heeft aan GIW een ervaren partner in creditmanagement, incasso en juridisch advies.
Wij vinden openheid naar onze opdrachtgevers erg belangrijk. Daarom heeft u bij ons altijd en overal inzicht in de voortgang van uw project.
Als ondernemer is het lastig om voor alle segmenten oplossingen te bieden. Dat geldt ook voor onze branche. We zijn ons daar terdege van bewust. Dat betekent dat je als organisatie keuzes moet maken.
Bij GIW zijn we optimaal uitgerust voor bedrijven en instanties die veelvuldig en structureel met problemen in het debiteurenbeheer te maken hebben. GIW biedt creditmanagement in de breedste zin van het woord en gaat verder dan alleen incasso- en gerechtsdeurwaardersactiviteiten of juridisch advies.
Onze organisatie is zo ingericht dat we optimaal kunnen samenwerken met debiteurenafdelingen, waarbij we vanuit een persoonlijke benadering samen op weg gaan naar een optimale cashflow.
Binnen creditmanagement speelt emotie een grote rol. Des te belangrijker is het je je goed te kunnen inleven in het gevoel dat je relatie heeft.
Naast persoonlijke betrokkenheid hebben we binnen GIW nog een aantal waarden hoog in het vaandel staan.
Onze medewerkers zijn proactief. Ze ondernemen al actie voordat dat wordt gevraagd en voordat omstandigheden ertoe dwingen.
Het succes van een samenwerking staat of valt met duidelijke communicatie. Onze medewerkers zijn in staat om complexe materie helder samen te vatten en op een begrijpelijke manier over te brengen.
GIW heeft een hoge kwaliteitsnorm. We handelen zorgvuldig en adequaat, zodat we altijd voldoen aan de kwaliteit die wij nastreven.
Werkwijze en de processen worden aangepast aan als de situatie daar om vraagt. Vanuit onze persoonlijke betrokkenheid is deze flexibiliteit erg belangrijk om doelgericht te werken.
Binnen GIW zijn gestelde doelen altijd meetbaar. Op die manier kunnen we monitoren en bijsturen. Onze medewerkers werken altijd met duidelijke geformuleerde doelstellingen, zijn daardoor in staat vooruit te denken en weten zo de juiste prioriteiten te stellen.

GIW streeft altijd naar de hoogste kwaliteitsnormen. Deze kwaliteit wordt geborgd doordat we ons continu laten beoordelen door externe deskundigen.
De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) is een beroepsorgaan, waar alle gerechtsdeurwaarders zich verplicht bij dienen aan te sluiten. De KBvG heeft als doel ‘het bevorderen van de goede beroepsuitoefening en de vakbekwaamheid van en door haar leden’. Het algemeen belang is daarbij het uitgangspunt.
Om dit te kunnen waarborgen heeft de KBvG normen voor kwaliteit opgesteld. Door middel van een uitgebreide audit wordt eens per twee jaar getoetst of gerechtsdeurwaarders aan deze norm voldoen. Deze audit is binnen GIW positief verlopen.
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) verzorgt toezicht met als doel te waarborgen dat gelden die aan gerechtsdeurwaarders worden toevertrouwd veilig en zeker zijn, ook bij een eventueel faillissement.

GIW kijkt ook naar buiten. Respect voor mens en omgeving staat bij ons centraal. Dat betekent dat we rekening dienen te houden met wat er om ons heen gebeurt.
Zo komen mensen vaak in situaties terecht waar ze niet om vragen. Mede door de crisis is er een enorme toename van betalingsproblematiek.

Leer GIW alvast kennen: maak kennis met onze filosofie en onze kerncompetenties. Wij werken aan tevreden klanten. In raad, daad en resultaat.

Deel deze pagina