Het Oude Ambt


Truus Koning

Directeur/ bestuurder Het Oude Ambt, Winschoten

‘Mensen staan bij ons centraal’

www.hetoudeambt.nl


Het Oude Ambt verzorgt voor de gemeenten Oldambt en Bellingwedde het welzijnswerk. Er wordt gewerkt vanuit gebiedsteams waarin de vele werksoorten van Het Oude Ambt  zijn vertegenwoordigd. Dit betreft o.a. maatschappelijk werk, ouderenwerk, jongerenwerk, opbouwwerk, vrijwilligerswerk en sociale activering. Daarnaast vallen de 12  peuterspeelzalen in de gemeente Oldambt onder Het Oude Ambt. Ook zijn er aparte afdelingen voor vrijwilligers, vluchtelingen en nieuwkomers, de Opstapbus etc. Het Oude Ambt participeert in diverse projecten. Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van het stationsgebouw in Winschoten. Het Oude Ambt beheert een aantal gebouwen voor de gemeente Oldambt, zoals de Meerkant in Midwolda/Oostwold.

Het Oude Ambt kiest ervoor om midden in de samenleving te staan. Door proactief te zijn kan Het Oude Ambt  innoverend inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen. De diensten zijn gericht op het vergroten van zelfredzaamheid,  maatschappelijke participatie en het versterken van eigen kracht. Vroegtijdige signalering en preventie zijn daarbij belangrijke pijlers. Dit alles doet Het Oude Ambt samen met inwoners en alle andere betrokken partijen.

Het Oude Ambt werkt centraal vanuit haar hoofdvestiging, De Boschpoort aan het Boschplein in Winschoten.

Deel deze pagina