Huis voor de Kunst

Een gewoon huis met een buitengewone inhoud

Verreweg de meeste kunst, met name die van de 19de en de vroege 20ste eeuw is gemaakt voor de huiselijke omgeving. De wanden van de salon, eetkamer, studeerkamer of bureau en zelfs de slaapkamer en de gang werden gebruikelijke dragers voor de verzamelwoede van de heer of vrouw des huizes. Hoewel er door kunstenaars veel buitenshuis of buiten het atelier werd geëxposeerd, was het merendeel van de, schilderijen, tekeningen en grafiek zeker bestemd voor de particuliere markt.

De meeste bezoekers aan kunstcollecties zijn vertrouwd geraakt met de museale ruimte.
Heldere, overzichtelijke zalen, goed uitgelichte wanden, compacte informatie en een bijna plechtige sfeer bepalen, onder het toeziend oog van de suppoost, de manier waarop men naar kunst is gaan kijken.

Ook kunsthandel en galerie zijn, in navolging van hun ‘grote broer’, dikwijls op een museale manier hun collectie gaan presenteren, zowel op de eigen locatie als ook op de (internationale) kunstbeurzen. Schilderijen en tekeningen, hangend aan tijdelijke wanden, wachtend om door een liefhebber mee naar huis te worden genomen.

‘Huis voor de Kunst’ wil in de eerste plaats dat huis zijn. Een plek voor schilderijen om thuis te komen, een plek voor verzamelaars en belangstellenden om bijeen te komen en te kijken naar en praten over een collectie die met zoveel passie over een periode van meer dan dertig jaar bijeen is gebracht. Het uitgangspunt is de dialoog, met kunst als intermediair tussen mensen.

Daarom wordt er ook uitgekeken naar een ontmoeting met een heel breed publiek dat kan variëren van een individuele liefhebber, verzamelaar of potentiële koper tot een bedrijf, organisatie of bijvoorbeeld een schoolklas.

‘Huis voor de Kunst’ wil een gewoon huis zijn met een buitengewone inhoud. Buitengewoon door de collectie en door wat er aan faciliteiten geboden kan worden aan een publiek dat meer wil en wellicht meer behoefte heeft dan alleen maar kijken naar kunst.

www.huisvoordekunst.com

Jan Starke Jan Starke
Mechteld Timmer Mechteld Timmer

Deel deze pagina