Woonstichting Groninger Huis


Hilde van Ree  Secretaris Compagnons
Directeur bestuurder Woonstichting Groninger Huis, Zuidbroek
‘Samen met onze partners de vitaliteit en leefbaarheid  in de dorpen versterken’
www.groningerhuis.nl

Groninger Huis is een echte plattelandscorporatie met woningen verspreid over 4 gemeenten, te weten Menterwolde, Appingedam, Oldambt en Delfzijl. Groninger Huis zet in op het beschikbaar hebben en houden van een kwalitatief goed, duurzaam en betaalbaar woningaanbod. Zij houdt daarbij nadrukkelijk rekening met ontwikkelingen in de markt en met de wensen en mogelijkheden van haar klanten. Om de kwaliteit van het wonen te optimaliseren draagt zij in overleg en in samenwerking met haar partners actief bij aan het behoud en versterken van de vitaliteit en leefbaarheid in de dorpen waar zij werkzaam is.
 

Deel deze pagina