UMC Groningen


Riek Landeweerd
Directeur UMC Groningen

”Bouwen aan de toekomst van gezondheid 2020”

www.umcg.nl

In mijn portefeuille zitten:

Centrum voor Revalidatie Beatrixoord in Haren (440 fte)
Beatrix kinderziekenhuis (485 fte)
Obstetrie en Gynaecologie (226 fte)
Urologie (66 fte)
Genetica (147 fte)
Universitair Centrum Psychiatrie (250 fte)

Het Universitair Medisch Centrum Groningen is verantwoordelijk voor een goede ontwikkeling en uitvoering van patiëntenzorg, onderwijs, onderzoek en opleiding. 

Wij bouwen aan de toekomst van gezondheid.  Wij investeren in gezond ouder worden (Healthy Ageing). Onze speerpunten in de patiëntenzorg en onderzoek zijn : Oncologie, Acute Zorg en Transplantatie geneeskunde.

Jaarlijkse polikliniek bezoeken     521.309
Aantal opnames                          37.249
Aantal dagbehandelingen             29.615
Aantal medewerkers                    11.968


In het UMCG worden 3.400 studenten opgeleid tot arts, tandarts of bewegingswetenschapper.

Samenwerking in de regio met o.a. de Ommelander Ziekenhuis Groep (OZG)

Teneinde een kwalitatief hoogwaardige zorg beschikbaar te houden voor de bewoners van Noordoost Groningen heeft zorgverzekeraar Menzis het UMCG verzocht een samenwerking met de OZG te verkennen. In 2014 heeft dit reeds geleid tot diverse vormen van samenwerking. 

Deel deze pagina